På vilket sätt skiljer sig Caravan Huippu-områden från andra campingområden?

På vilket sätt skiljer sig Caravan Huippu-områden från andra campingområden?
På Caravan Huippu-områden har man tagit hänsyn till den servicenivå som motsvarar nuförtidens standard krav.

Servicehusen är bra upprustade och nutida. Även annan service, såsom grillplatser,campingplatser och tillräcklig elförsel har beaktats bra. Lekplatser uppfyller nutida standard- och säkerhetskrav.

Alla områden har simplats vid sjö, hav eller utebassaäng.

Campingplatserna befinner sig på bra reserutter. Ta hjälp av avståndstabellen när du planerar din rutt.

Klicka på tabellen för att få den större.