Caravan Huippus historik

Caravan Huippus första planerings möte hölls 21.2.1998 på Ramada Hotels möteskabinett i Tammerfors. Med på mötet var SF-Caravans ordförande Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen och Lars Andersson från SF-Caravans arbetsutskott. Antti Lindfors från SF-C campingutskott och Airi Sahrakorpi från förbundets kontor som sekreterare. Kari Asikainen SF-C Inre-Savolax rf, Arto Ranta SF-C Österbotten rf samt Pentti Groth SF-C Åbo rf.

Målet med mötet var att framhäva samarbetsform att marknadsföra SFC områden. Man ville få mera användning av SFC områden som hittills bara varit tillgängliga för medlemmar. Där med fanns chansen att även få mera nya medlemmar och få in mera pengar för områden att föbättra deras standard och utveckla nivån.

Praktiskt sätt kom fram till att förbundet kontaktade alla föreningar för att höra om sammmarbetsvilja och förbundet lovade vara med i början som sponsor, som senare skulle fås tillbaka med medlemsavgifter. Arbetsgruppen skulle fungera till en början som styrelse tills kedjan skulle komma i gång. Till en början kom cirka15 områden med i sammarbetet.

Nästa möte hölls 18.4.1998 på Koskenniemi i Hartola.

Med på mötet var Seppo Pietiläinen, Lars Andersson, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. Efter förfrågan hade man fått 15 föreningar med 20 områden intresserad av sammarbetet.

Man kom fram med några allmänna kriterier för områdena, dubbel-prissättnings system och tältning skulle vara tillåtet fast tältnings möjligheter kanske inte skulle finnas.

Marknadsföringskedjans organisering sågs viktig och man ville hitta ett passligt namn, som frmträder kvalite, öppenhet och internationell. Arbetsgruppen samlade namnförslag åt kedjan: Bra service områden, Caravan-stjärnor, Caravan-ettor, Caravan-camping, Star-caravan och Caravan Huippu(Top). Man lämnade namnet att gro. Kedjans beslut sker med majoritet på ”kedjemötena”. Man beslöt att Pietiläinen och Piilonen skulle göra ett stadgeförslag åt kedjan.

Man beslöt sig om att ta reda på möjligheterna till 24 sidig marknadsbrochyr och att trycka den i 20 000 exemplar och sedan dela ut dem. Som mål var att få den färdig till januari 1999.

Nästa möte hölls i samband med Caravandagarna i Kuopio 23.5.1998. Med på mötet 23.5.1998 var: Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. På mötet presenterade Pietiläinen och Piilonen stadgeförslaget och brochyren presenterades.

Kedjansmöte för alla intresserade i Heinola 13.6.1998. Med på mötet var: Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth och Timo Piilonen. 27 områden var representerad. Förberedare för mötet var Seppo Asikainen (ordförande), Arto Ranta (Varför marknadsföra SFC-områden), Kari Asikainen (Marknadsföringens ut- och inkomster), Pentti Groth (Förändrar marknadsföringen uppfattning på SFC-områden) och Antti Lindfors (Områdenas kvalitetskrav och hur uppfylla dem). Man beslöt om att börja med SFC-områdenas gemensamma marknadsföring.

Caravan Huippus första officiella möte hölls 11.10.1198 på Hotell Vaakuna i Tavastehus. Närvarande var Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Antti Lindfors, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth och Timo Piilonen. Inom anmälningstiden (30.9.1998) hade följande SFC-områden visat sitt intresse: Kesäniemi, Kallionokka, Purho, Etuniemi, Kuturanta, Mussalo, Savikoski, Maisansalo, Vankkurimännikkö, Kalajärvi, Lukkuhaka och Krapuranta. Efter mötets öppnande deltog inte längre förbundets representant. Kedjans första ordförande blev Arto Ranta och i styrelsen Kari Asikainen och Pentti Groth. Första mötet bekräftade Verksamhetsplanen och Budjet och styrelseform och man beslöt om Broschyr planerna.

Caravan Huippu-kedjan startatade 1999 genom att utveckla sin verksamhet. Året 2000 hölls på Vasa AB-bank och då Pentti Groth till ordförnade och till styrelsen Risto Hakala som tredje styrlsemedlem. Diskutioner om att använda officiellt namn Caravan Huippu rf (registrerad förening).

Caravan Huippu rf höll sitt grundande möte 20.5.2006 i Rauhalahti Kartano.