Caravan Huippujen historiaa

Caravan Huiput ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 21.2.1998 Ramada Hotel Tampere kokoustiloissa. Mukana kokouksessa oli SF-Caravanista pj. Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen ja Lars Andersson SF-C työvaliokunnasta. Antti Lindfors SF-C leirintätoimikunnasta sekä Airi Sahrakorpi Liiton toimistosta toimi sihteerinä. Kari Asikainen SF-C Sisä-Savo ry, Arto Ranta SF-C Pohjanmaa ry sekä Pentti Groth SF-C Turku ry.

Kokouksen tarkoituksena oli kehittää yhteistoimintamuoto SFC alueiden markkinoimiseksi. Lähtökohtana pidettiin sitä, että SFC alueille pitäisi saada enemmän käyttöä eli sallittaisiin muidenkin kuin jäsenien tuleminen SFC alueille. Näin saataisiin myös uusia jäseniä ja yhdistyksille rahaa saada alueensa tasokkaaseen kuntoon ja niiden pitäminen tasokkaina.

Käytännön toimenpiteinä sovittiin, että liitto lähettää kaikille yhdistyksille kyselyn yhteistyöhalukkuudesta ja liitto rahoittaisi alkua, joka perittäisiin takaisin ns. jäsenmaksuna. Työryhmä toimisi hallituksena, kunnes ketju alkaisi toimia. Aluksi mukaan odotettiin n. 15 aluetta.

Seuraava kokous päätettiin pitää 18.4.1998 Hartolan Koskenniemessä.

Kokouksen osallistujat: Seppo Pietiläinen, Lars Andersson, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. Yhdistyskyselyn tuloksena todettiin kiinnostuneita olevan 15 yhdistystä, joilla oli hoidettavanaan 20 aluetta.

Kokous päätti kriteereiksi yleisen luokitusjärjestelmän kriteerit, alueilla olisi 2-hinta järjestelmä sekä telttailu olisi sallittu, vaikka telttailumahdollisuutta ei välttämättä olisi.

Markkinointiketjun organisointi todettiin tärkeäksi ja että ketjulla on myyvä nimi, joista huokuu laatu, avoimuus ja kansainvälisyys. Työryhmä keräsi nimiehdotuksia ketjulle: Hyvän palvelun alueet, Caravan-tähdet, Caravan-ykköset, Caravan-camping, Star-caravan ja Caravan-huiput. Nimiasia jätettiin muhimaan. Ketjun päätöksenteko tapahtuu ”ketjukokouksissa” enemmistöpäätöksillä. Pietiläinen ja Piilonen sovittiin tekemään ketjulle sääntöehdotuksen.

Keskusteltiin myyntiesitteen painamisesta ja jakelusta ja selvittää 24 Sivusen neliväriesitteen painamista 20 000 kappaleen painoksena. Esitteen oltava valmis tammikuussa 1999.

Seuraava kokous pidettiin 23.5.1998 Kuopiossa Karavaanipäivien yhteydessä ja Ketjukokous kaikille kiinnostuneille Heinolassa 13.6.1998.

23.5. kokouksen osallistujat: Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. Kokouksessa Pietiläinen ja Piilonen esittelivät sääntöehdotusta sekä käsiteltiin esitettä ensimmäisen ketjukokouksen paikaksi sovittiin Heinola 13.6.1998. Kokoukseen osallistui Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. edustettuina oli 27 eri aluetta. Kokouksessa alustajina toimivat Seppo Pietiläinen Puheenjohtajana. Arto Ranta Miksi Markkinoisin SFC aluetta. Kari Asikainen Markkinoinnin taloudellinen panostus ja tuotos. Pentti Groth Muuttaako markkinointi SFC aluekäsitettä sekä Antti Lindfors Alueen tasovaatimukset ja miten niihin päästään. Kokouksessa päätettiin SFC alueiden markkinointi yhteistyöstä.

Caravan Huiput markkinointiketjun ensimmäinen kokous pidettiin 11.10.1998 Hämeenlinnassa Hotel Vaakunassa Seppo Pietiläinen, Tuula Nieminen, Antti Lindfors. Kari Asikainen, Arto Ranta, Pentti Groth ja Timo Piilonen. Kokoukseen määräaikaan 30.9.1998 ilmoittautuneita alueita olivat Kesäniemi, Kallionokka, Purho, Etuniemi, Kuturanta, Mussalo, Savikoski, Maisansalo, Vankkurimännikkö, Kalajärvi, Lukkuhaka sekä Krapuranta. Kokoukseen ei osallistunut avauspuheenvuoron jälkeen liiton edustajaa. Ketjun ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arto Ranta ja hallitukseen Kari Asikainen ja Pentti Groth. Ensimmäinen kokous vahvisti Toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallinnon. Päätettiin Esitesuunnitelmasta.

1999 Ketju alkoi toimia Caravan Huiput nimisenä kehittäen omaa toimintaansa. Vuonna 2000 hallitukseen valittiin 3 jäsen Risto Hakala. Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Groth Huippujen tilit pidettiin Vaasan OP pankissa. Keskusteltiin virallisesta muodosta esim. ry.

Caravan Huiput ry:n perustava kokous pidettiin 20.5.2006 Rauhanlahden Kartanossa.